Kjørestopp - Hjelp TØI å finn nye løsninger

Postet av Lommedalens IL den 12. Okt 2020

Spørreundersøkelse - 
Alternative løsninger for foreldrekjøring til fritidsaktiviteter


Til foreldre til aktive barn i Bærum,

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Bærum kommune samarbeider om

forskningsprosjektet «Kjørestopp – 
Nye løsninger for å redusere foreldrekjøring til fritidsaktiviteter».

Det primære formålet med prosjektet er å gjøre det lettere for barn å reise til

idrettsaktiviteter uten å bli kjørt av foreldre. I den sammenheng gjennomfører TØI

nå en undersøkelse blant foreldre til barn i alderen 6-12 år som deltar i organisert

idrett i Bærum.

Det er frivillig å delta, men dine svar er viktig for at vi skal få kunnskap om hvilke

fordeler og ulemper foreldre og barn opplever med bruk av ulike transportmidler til

fritidsaktiviteter. Denne kunnskapen vil gi grunnlag for å utvikle tiltak som kan gjøre

det lettere å velge alternativer til bil når barna skal til aktiviteter.


Du finner undersøkelsen ved å klikke på lenken nedenfor, eller ved å scanne QRkoden

med din smarttelefon. https://url.quenchtec.net/lpXLzpOl


Frist for å svare på spørreundersøkelsen er 1. november.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erik Bjørnson Lunke (TØI):

ebl@toi.no eller på telefonnummer 90 52 31 04.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.