Treningsavgift


Alle som vi delta på en av lagene i basket må betale treningsavgift. Hvis du er under 13 år, innebærer dette at du automatisk er dekket av NIFs barneidrettsforsikring!

Ved å betale treningskontingenten bidrar du også til å sikre at vi kan fortsette vårt arbeid i basketgruppa. Kontingenten dekker tilgang til organisert trening, trenerutgifter, deltakelse i serien, samt bidrag til klubbens aktiviteter gjennom sesongen.