Regler i basket

Basketball er en av verdens aller største idretter. Men dessverre er sporten svært liten her i Norge. Derfor er det mange som ikke er så godt kjent med reglene. Men i starten er det ikke så mange regler man behøver å kjenne til. Man kan for enkelhets skyld si at det er lov til å ta ett skritt med ballen uten å sprette, og at kroppskontakt ikke er tillatt. Ingen av delene er helt korrekt, men i starten holder det lenge om du følger du disse to reglene.

Som i alle andre idretter er det fullstendige regelverket i basketball ganske omfattende. Her er en link til de offisielle spillereglene:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/NBBF%20Offisielle%20spilleregler%20for%20basket%202018.pdf

For alle barn under 12 år er det laget et sett regler som er mye enklere. Konseptet er ganske nytt og kalles Easy Basket. Det arrangeres vanligvis ikke serier, men derimot dagsturneringer, med to kamper med relativt kort pause, for hvert lag. Det er tvunget innbytte og alle skal spille tilnærmelsesvis like mye. Det spilles med mindre ball (5-er i stedet for 7-er) og lavere kurver (260 cm i stedet for 305 cm). For spillere under 10 år kalles turneringene Easy Basket Challenge og har innlagte konkurranser. For spillere på 10 og 11 år heter turneringene bare Easy Basket. Her er en link til Easy Basket-reglene:

www.basket.no/SiteCollectionDocuments/Easybasket/Easybasketregler_oppdatert_01102013.pdf

Årsklassene U13, U14 og U15 regnes som et mellomstadium mellom barne- og voksen-basket. Det er derfor laget et sett med tilpasninger til reglene for disse klassene. Disse står i NBBFs kampreglement kapittel 5 punkt M, N og O. Her er en link til hele reglementet:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/NBBF%20Regeltilpasninger%20U13-U15%202017.pdf


Egne regler for EB og EBC.

EB:
https://basket.klubb.nif.no/easybasket/Sider/Spilleregler.aspx

EBC:

https://basket.klubb.nif.no/easybasket/Sider/ebchallenge.aspx