Årlig møte

Årlig møte


Tid


Sted

Vis kart

Årlig møte i LIL basketgruppen 2022. 


Tid: 1. mars 2023 kl 20:00 til 21:00. 


Sted: Lommedalshallen. 


 


1.     Godkjenning av innkalling


2.     Valg av ordstyrer og referent


3.     Behandle årsmelding for 2022.


4.     Behandle regnskap for 2022.


5.     Behandle innkomne forslag og saker.


6.     Fastsette treningsavgift for 2023.


7.     Vedta budsjett for 2023.


8.     Styrets sammensetning


a.     Leder


b.     Nestleder


c.      Økonomiansvarlig


d.     Sportslig ansvarlig


e.     Tre styremedlemmer. 


9.     Valg. 


Følgende posisjoner er på valg: 


a.     Økonomiansvarlig


b.     Sportslig ansvarlig. 


c.      Et styremedlem. 


 


På vegne av styret, 


 


Stig Hellerud


Leder basketgruppen. 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.